Kinga Kasprzycka
enova365 gwarantuje rzetelną obsługę rozrachunków w wielu walutach, rozliczenie delegacji zagranicznych oraz sprawną ewidencję kosztów.
Kinga Kasprzycka
SOLVAY

Wdrożone moduły

Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Handel.

Wyzwanie

Jako międzynarodowy koncern przemysłu chemicznego z ponad stuletnią historią  oczekiwaliśmy nowoczesnego narzędzia pozwalającego na pracę w przyjaznym środowisku, zapewniającym szybki dostęp do różnorodnych zestawień dotyczących działalności firmy.
Szczególnym celem wdrożenia była optymalizacja procesów w działach księgowości i handlu poprzez przyśpieszenie pracy z dokumentami, a także sprawna obsługa wielowalutowych danych finansowych. Istotnym wymaganiem była automatyzacja naliczania różnic kursowych, magazynu walut oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rozwiązanie

Wybór enova365 był związany z możliwością rozszerzenia podstawowej funkcjonalności programu, przede wszystkim w zakresie dogłębnych analiz i raportów. Na potrzeby Solvay Polska w module handlowym zaimplementowano m.in. obsługę indywidualnych cen progowych. 

Korzyści

  • Doskonała obsługa danych finansowych w różnych walutach

  • Rozbudowane i elastyczne mechanizmy analizy danych

  • Automatyzacja podstawowych procesów

  • Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe rozwiązania stworzone dla użytkownika.

keyboard_arrow_up