main_photo

Kadry, płace i HR - zorganizuj zarządzanie zasobami ludzkimi

W tym module odwzorujesz strukturę organizacyjną firmy i zdefiniujesz harmonogramy czasu pracy. Ustalisz składniki wynagrodzenia i rozliczysz je w dowolnej walucie.

Moduł współpracuje z programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy. Jest dostosowany do obowiązujących przepisów i na bieżąco aktualizowany m.in. w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Korzyści

 • Usprawnisz procesy zarządzania działu HR
 • Otrzymasz szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku
 • Masz gwarancję zgodności z wymogami ustawowymi
 • Zautomatyzujesz procesy kadrowe, płacowe
 • Oszczędzisz czas działu HR
 • Zmniejszysz ryzyko pomyłek
 • Poprawisz wydajność systemu

Zobacz jak enova365 wspiera HR w Twojej firmie.

Jakie wsparcie otrzymasz w ramach obszaru kadr i płac?

Kadry
Zapiszesz informacje takie jak:

 • dane personalne pracowników lub zleceniobiorców
 • dane o członkach ich rodzin
 • zasady wynagradzania
 • indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych
 • dane podatkowe

Płace
Rozliczysz umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Dodatkowo możesz udzielić długoterminowych pożyczek lub zaliczek akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Dzięki mechanizmowi cech masz dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia (w granicach obowiązującego prawa).

 

Deklaracje
W tym module znajdziesz wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Wyeksportujesz deklaracje ZUS do programu Płatnik. Obliczysz dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotujesz deklaracje Wn-d i wyeksportujesz je do programu SODiR off-line. Wbudowane raporty ułatwią sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Usprawnisz proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych. Zapiszesz kursy i szkolenia pracownicze. Zaplanujesz i przeprowadzisz cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. Dzięki ZZL łatwo przeprowadzisz analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Kalendarze
Zdefiniujesz indywidualne rozkłady czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej) oraz odnotujesz odstępstwa od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności). Program umożliwia bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Enova365 spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Jest gotowa do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach.

Jej przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji.

Pulpity on-line

 

Pulpit Pracownika

Pulpit Pracownika to narzędzie do samoobsługi pracowniczej. Dzięki niemu pracownik ma elektroniczny dostęp do własnych danych kadrowo-płacowych. Może samodzielnie składać wnioski oraz zarządzać czasem pracy on-line.

Jak pulpit pomaga pracownikowi zarządzać sprawami służbowymi?

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzić dostępny limit urlopowy
 • złożyć wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Pulpit Kierownika

Zapewnia dostęp kadry kierowniczej do własnych danych kadrowo-płacowych oraz danych podległych pracowników.

Jak funkcjonalności pulpitu usprawniają pracę kierownika?

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych podwładnych
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy
 • drukowanie różnego rodzaju raportów

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy do Ciebie niebawem.
keyboard_arrow_up