enova365 Handel

Zapewnia obsługę firmy o różnych profilach w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Umożliwia tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach.

enova365 Handel obsługuje komunikaty EDI, umożliwiając elektroniczną wymianę dokumentów, pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami.  Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Business Intelligence.

Korzyści

 • kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,

 • przyspieszenie wprowadzania danych,

 • automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,

 • eliminowanie ryzyka pomyłek,

 • szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień,

 • bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań,

 • możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa.

Zobacz jak enova365 wspiera procesy handlowe w Twojej firmie

Funkcjonalność w ramach obszaru handlowego

Kartoteki kontrahentów 
Przechowywanie informacji o kontrahentach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę osób kontaktowych. Z poziomu kartoteki można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.

Umowy i faktury cykliczne
Rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

Deklaracja Intrastat
Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Dokumenty sprzedaży
Faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe. Wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach.

Dokumenty magazynowe
Użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności).

Dokumenty handlowe
Dokumenty zakupu, oferty, zamówienia oraz inne.
Dostępna jest funkcja blokady zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.
System umożliwia definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy, dokumentów handlowych oraz magazynowych. Ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według zdefiniowanych w systemie sekwencji.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
W przypadku drukarek fiskalnych enova współpracuje z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova365 współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość oprogramowania innych urządzeń (na etapie wdrożenia).

Karty towarów i usług
Karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.

Magazyny
Obsługa jednego lub wielu magazynów. Dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów).

Cenniki
Definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.

Kaucje
Wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru.

Raporty
Do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.

Definiowalne uprawienia
Poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów (np. dany operator może wystawiać faktury sprzedaży, ale nie może wystawiać faktur zakupu), można także przypisać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego). Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów jednocześnie.

Chcesz sprawdzić możliwości enova365? Rozpocznij darmowe testy!

Pulpit Kontrahenta

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B. Odbiorcy mogą składać zapytania ofertowe, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe, natomiast dostawcy przedstawiać swoje oferty.

Funkcjonalność:

 • Samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy, oferty od dostawcy;
 • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach;
 • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe;
 • możliwość wyświetlana zdjęć towarów;
 • możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);
 • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe;
 • informacja o zadaniach CRM kontrahenta;

Korzyści:

 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielnego wystawiania określonych typów dokumentów;
 • uproszczenie i automatyzacja procesów obiegu dokumentów w module Handel;
 • uzyskanie nowego kanału komunikacji z kontrahentem;
 • proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów);
 • podniesienie jakości obsługi kontrahenta;
 • utrzymanie wizerunku nowoczesnej firmy korzystającej z rozwiązań pro klienckich.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy do Ciebie niebawem.
keyboard_arrow_up