main_photo

Handel pod kontrolą


W module Handel możesz tworzyć dokumenty, zarządzać towarami i cenami oraz przekazywać informacje o kontrahentach. Wystawisz dokumenty sprzedaży, zakupu, oferty, zamówienia i zapewnisz obsługę magazynu.

Dzięki obsłudze komunikatów EDI w prosty sposób przekażesz elektroniczne dokumenty pomiędzy różnymi systemami.

Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą system w zakresie rozliczeń z kontrahentami. Dzięki połączeniu z segmentem Business Intelligence z łatwością stworzysz zaawansowane raporty handlowe.

Jak wdrożenie modułu handlowego poprawi działania w Twojej firmie?

 • Zautomatyzujesz: wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu, składanie ofert, a także zamówienia i obsługę magazynu
 • Indywidualnie dostosujesz obrót magazynowy do potrzeb firmy
 • Usprawnisz i przyspieszysz wprowadzanie danych i nadawanie do nich dostępu
 • Sprawdzisz bieżące należności i zobowiązania
 • Znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o kontrahencie w jednym miejscu
 • Zminimalizujesz ryzyko pomyłek

Zobacz jak enova365 wspiera procesy handlowe w Twojej firmie.

Funkcjonalności modułu Handel enova365

Kartoteki kontrahentów 
Przechowasz w nich ważne informacje o kontrahentach. Podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (formę i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz wiele innych informacji, w tym listę osób kontaktowych. Z poziomu kartoteki wyświetlisz informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.

Umowy i faktury cykliczne
Zarejestrujesz umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

Deklaracja Intrastat
Na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych utworzysz deklarację Intrastat i zapiszesz ją w pliku, którego format jest zgodny ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Dokumenty sprzedaży
Wystawisz dokumenty sprzedażowe. Faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe. Udokumentujesz sprzedaż z odwrotnym obciążeniem oraz transakcje między krajami UE w dowolnej walucie.

Dokumenty magazynowe
Wystawisz dokumenty rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn, możesz wybrać metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności).

Dokumenty handlowe
Utworzysz dokumenty zakupu, oferty, zamówienia oraz zakupy unijne, z odwrotnym obciążeniem czy faktury zaliczkowe zakupu. Zablokujesz zatwierdzenie dokumentu lub ustawisz wyświetlanie ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów. Zdefiniujesz własne, unikalne dla danej firmy dokumenty handlowe i magazynowe. Ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według zdefiniowanych w systemie sekwencji.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
System enova365 współpracuje z drukarkami fiskalnymi działającymi na protokołach firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (zawsze przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova365 współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość integracji z oprogramowaniem innych urządzeń (na etapie wdrożenia).

Karty towarów i usług
Otrzymujesz dostęp do rozbudowanej karty towaru/usługi, która oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi możesz wyświetlić informacje dotyczące związanych z nimi transakcji.

Magazyny
Możesz łatwo zarządzać obsługą jednego lub wielu magazynów. Dla każdego z nich zdefiniujesz filtr listy towarów i ograniczysz zakres produktów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, wybierasz metodę obrotu (wyceny zapasów).

Cenniki
Zdefiniujesz wiele rodzajów cen sprzedaży oraz ustalisz metody ich wyliczania. Dla danego towaru możesz określić ceny indywidualne, które przypiszesz określonym kontrahentom lub ich grupom.

Kaucje
Wystawisz dokumenty kaucji, najczęściej stosowane do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru możesz przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru.

Raporty
Dostajesz gotowy zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. Możesz też tworzyć własne zestawienia dzięki wbudowanym mechanizmom filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list. Odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportujesz do arkusza MS Excel.

Definiowalne uprawienia
Poszczególnym użytkownikom (operatorom) przypiszesz konkretne i niezbędne uprawnienia. Ograniczysz uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów, np. dany operator może wystawiać faktury sprzedaży, ale nie może wystawiać faktur zakupu. Przypiszesz operatora do kontrahenta, żeby podzielić listę klientów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekunowi kontrahenta nadasz odpowiedni status: status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego). Zdefiniujesz wzorce uprawnień, dzięki czemu przypiszesz je do wielu operatorów jednocześnie.

Chcesz sprawdzić możliwości enova365? Rozpocznij bezpłatne testy!

Pulpit Kontrahenta

Pulpit Kontrahenta to platforma internetowa i klasyczne rozwiązanie typu B2B. Za jego pośrednictwem odbiorcy złożą zapytania ofertowe, zamówienia lub zgłoszenia serwisowe, natomiast dostawcy przedstawią swoje oferty.

Funkcje pulpitu dla kontrahenta:

 • Kontrahent samodzielne wystawi wybrane dokumenty np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy, oferty od dostawcy
 • Udostępnisz klientowi informacje o jego należnościach i zobowiązaniach
 • Kontrahent może przeglądać ogólną listę towarów lub podzieloną na grupy asortymentowe (ze zdjęciami)
 • Klient może przeglądać i odbierać faktury sprzedaży (formaty PDF, EDI).
 • Możliwość indywidualnego określania warunków handlowych
 • Informacja o zadaniach CRM kontrahenta

Co zyskasz dzięki wdrożeniu pulpitu kontrahenta:

 • Zwiększysz konkurencyjność umożliwiając kontrahentowi (odbiorcy/dostawcy) samodzielne wystawianie określonych typów dokumentów.
 • Uprościsz i zautomatyzujesz procesy obiegu dokumentów w module Handel
 • Otrzymasz nowy kanał komunikacji z kontrahentem
 • Ułatwisz proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy użytkownikiem enova365, a jego klientem. Obieg utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych - nie ma potrzeby wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów
 • Poprawisz poziom obsługi kontrahenta
 • Zyskasz wizerunkowo jako nowoczesna firma korzystająca z rozwiązań pro klienckich

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy do Ciebie niebawem.
keyboard_arrow_up