main_photo

Księgowość dobrze zorganizowana

Nowoczesny i ergonomiczny moduł, dzięki któremu praca księgowego będzie łatwiejsza. Księgowy sprawnie wykona codzienne obowiązki, zamknie miesiąc i rok obrachunkowy, zewidencjonuje dokumenty, sporządzi deklaracje oraz sprawozdania.

Moduł oferuje narzędzia do automatyzacji procesu ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Co zyskasz dzięki modułowi księgowości? 

 • Dogłębną i kompleksowa kontrolę działalności firmy
 • Automatyzację procesów księgowych
 • Możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy
 • Gwarancję zgodności z bieżącymi wymogami ustawowymi
 • Ciągłość zaksięgowanych informacji

Jak funkcjonalności enova365 wspierają Twoją księgowość?

Deklaracje
Dzięki zdefiniowanym zestawieniom księgowym automatycznie sporządzisz zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT-8.

eDeklaracje
Możesz wysłać do systemu podatkowego elektroniczne deklaracje z podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (ten ostatni dotyczy deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Deklaracje są ewidencjonowane w systemie wraz z historią transmisji oraz urzędowym potwierdzeniem odbioru.

Import dokumentów z zewnątrz do księgowości
Ogranicz lub całkowicie wyeliminuj ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta. W enova365 możesz importować dokumenty zakupu, sprzedaży, raporty kasowe, wyciągi bankowe oraz dokumenty magazynowe z plików w formacie txt i xml. Po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe możesz importować dokumenty z plików w formacie enovaTXT.

Wielooddziałowość
Możesz łatwo prowadzić pełną księgowość także w firmie, która ma wielopoziomową strukturę oddziałów. System pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów.

Do poszczególnych oddziałów przyporządkujesz:

 • dokumenty tworzone w różnych modułach (dokumenty rozliczeniowe, dokumenty środków trwałych, dokumenty RMK, delegacje PWS),
 • kontrahentów,
 • elementy słowników definiowanych,
 • matryce dokumentów i zapłat,
 • zestawienia księgowe,
 • konta księgowe

Dodatkowo:

 • rozliczysz amortyzacją i koszty RMK z podziałem na oddziały,
 • zróżnicujesz nagłówki wydruków dla każdego z oddziałów,
 • umieścisz na wydrukach numery procedur ISO.

Dziennik
Możesz prowadzić zapisy księgowe wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).

Zestawienie sald i obrotów
Łatwo sprawdzisz salda i obroty kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisy na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont możesz uwzględnić zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

Schematy księgowe
Zdefiniujesz mechanizmy, które zautomatyzują tworzenie dekretów księgowych i przyporządkujesz je do różnych typów i definicji dokumentów. Użytkownik buduje schematy księgowań na podstawie planu kont.

Bufor księgowań
Jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujesz dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

Korekty z tytułu złych długów
Modduł zawiera mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

Ewidencja Środków Pieniężnych
Zaprezentujesz prognozę płatności na podstawie terminów płatności w wybranym okresie oraz wprowadzisz plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym i szczegółowym.

Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT
Zewidencjonujesz dokumenty, które podlegają księgowaniu: faktury VAT, memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Masz dostęp do przejrzystej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Na podstawie dostępnych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.

Chcesz sprawdzić możliwości enova365? Rozpocznij bezpłatne testy!

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

To pecjalne narzędzie dla biur rachunkowych, służące do komunikacji z klientami.

Co zyskuje biuro dzięki korzystaniu z pulpitu?

 • Automatyzuje udostępnianie informacji klientowi
 • Podwyższa standardy bezpieczeństwa w zakresie przepływu i ochrony danych
 • Podnosi efektywność pracy poszczególnych księgowych
 • Zwiększa konkurencyjność swoich usług
 • Doskonali obsługę klientów
 • Usprawnia komunikację i wymianę dokumentów

Jak pulpit ułatwia pracę biura i kontakt z klientem?

 • Klient może dostarczać i pobierać dokumenty w formie elektronicznej (skany, PDF, pliki z danymi)
 • Pulpit zapewnia sprawną i dwukierunkową komunikację klienta z biurem rachunkowym
 • Biuro udostępnia klientowi informacje dotyczące rozliczeń podatkowych
 • W panelu są zgromadzone najważniejsze informacje z zakresu prowadzonej przez klienta działalności
 • Raporty są dostępne do pobrania w postaci plików PDF, DOC, XLS
 • Zasobnik dokumentów – najważniejsze z nich są zgromadzone w jednym miejscu

Potrzebujesz więcej informacji?

Zostaw nam kontakt do siebie. Oddzwonimy do Ciebie niebawem.
keyboard_arrow_up